Oude Steentijd

Stenen werktuigen

 

Steen is een geschikt materiaal om slag- en snijwerktuigen van te maken. Het is (bijna) overal te vinden en is vrij eenvoudig tot een stuk gereedschap te vormen. Om mee te snijden is vuursteen het meest geschikt. Deze steensoort breekt gemakkelijk en heeft dan scherpe kanten. De oudste vuurstenen werktuigen zijn niet veel meer dan stukken steen met een scherpe rand om mee te snijden of te schaven. Ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden maakten de mensen al zorgvuldiger bewerkt gereedschap, zoals vuistbijlen. Aan het einde van de Oude Steentijd konden de mensen fijne messen, pijlpunten, boren, schrabbers en ander gereedschap van vuursteen maken.

De vuursteensmid gebruikt een hamer van gewei om de snijkanten van een vuistbijl bij te werken. (Foto: J.H. Cock)

afbeelding1