Oude Steentijd

Jagen en verzamelen

 

Meer dan 99,5% van hun bestaan hebben de mensen geleefd van jagen, vissen en het verzamelen van eetbare planten en plantendelen. Er is niet heel veel bekend over de manier waarop de vroegste mensen jaagden. Sommige archeologen denken dat ze vooral leefden van dieren die al dood waren, of dat ze jaagden op erg jonge en zwakke dieren. Insecten, vogels, vissen, wortels, noten en vruchten konden belangrijker zijn dan groot wild. Dat was eten dat gemakkelijk op reis kon worden verzameld. De jager-verzamelaars trokken in kleine groepjes rond langs de plekken waar het meeste voedsel te vinden was.

Pijl- en speerpunten uit het einde van de Oude Steentijd. Een paar zijn met houtteer aan een schacht vastgemaakt. (Tekening: Kelvin Wilson)

afbeelding1