Oude Steentijd

IJstijden

 

Ongeveer 10.000 jaar geleden kwam er een einde aan de laatste IJstijd. IJstijden of glacialen zijn koude perioden van ongeveer 80.000 jaar. Dat heeft te maken met de stand van de aarde. Om de 100.000 jaar komt de aarde voor langere tijd verder van de zon te staan. Daardoor dalen de temperaturen sterk. Er valt dan heel veel sneeuw, die bevriest en reusachtige ijspakketten of gletsjers vormt. Vanuit de polen breidt zich dan een ijskap over grote delen van de aarde uit. Als de aarde weer dichterbij de zon komt, stijgen de temperaturen weer en heersen er ongeveer 20.000 jaar 'normale' of zelfs heel warme temperaturen. Wij leven nu in zo'n tussenijstijd of interglaciaal (inter = Latijn voor 'tussen').

In de laatste IJstijd trokken in Nederland mensen rond die leefden van de jacht op rendieren. Ze moeten warm gekleed zijn geweest en hebben waarschijnlijk gewoond in tenten die waren gemaakt van rendierhuiden. (Tekening: Bob Brobbel)

afbeelding1