Late Middeleeuwen

Schepen

 

Nederland ligt aan zee en wordt doorsneden door grote rivieren. Het is dan ook geen wonder dat er altijd en druk scheepvaartverkeer is geweest. In de loop der eeuwen zijn veel schepen vergaan. In de zachte bodem voor de Nederlandse kust zijn zulke wrakken vaak goed bewaard gebleven. Nu zijn die wrakken onze belangrijkste informatiebron als het gaat om de manier waarop mensen vroeger schepen bouwden. Archeologen hebben in de IJsselmeerpolders wrakken van koggen uit de Middeleeuwen en van tientallen schepen uit latere perioden gevonden en opgegraven. Onderwaterarcheologen duiken naar scheepswrakken die op de bodem van de Noordzee en de Waddenzee liggen.

Het bekendste middeleeuwse scheepstype is de kogge, een log maar betrouwbaar schip waarmee zeelui alle Europese wateren bevoeren. Zo nu en dan wordt nog wel eens een wrak van een kogge in de IJsselmeerpolders gevonden en opgegraven. Daardoor is er vrij veel over dit type schip bekend. (Tekening: Kelvin Wilson)

afbeelding1