« Docentensite home
 

Introductie

   
 
 

Er is veel belangstelling voor archeologie in Nederland. Het onderzoeksgebied omvat onder andere de prehistorie – een periode die ruim 90% van ons verleden beslaat, maar die nauwelijks in het onderwijs aan bod komt. Archeos doet daar wat aan. Het is de eerste website over de archeologie van Nederland die speciaal voor het onderwijs is gemaakt. Archeos is een website voor iedereen in het onderwijs die meer wil weten over archeologie, maar vooral voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Deze docentensite is bedoeld voor leraren die meer willen doen met archeologie dan alleen wat er over in hun geschiedenismethode staat. Al snel zal blijken dat leerlingen bijzonder gefascineerd raken door het vak. Archeologie is immers een vak van ontdekkingen over het leven van gewone mensen en kinderen uit het verleden, juist doordat archeologen sporen vinden van gewone mensen. Dit is een belangrijk verschil met het vak geschiedenis. Historici gebruiken bronnen als oorkondes, brieven en stadskeuren: teksten die vooral iets vertellen over de belangrijke personen van die tijd, de elite.

Tijdbalk

Archeos gebruikt een tijdsindeling zoals deze wordt gebruikt in de archeologie. Deze indeling is verder uitgewerkt dan de tijdsindeling die in de kerndoelen en dus ook in veel geschiedenismethoden wordt gehanteerd. Deze indeling is gebaseerd op de aanbevelingen van Commissie De Rooy. Archeologen delen de prehistorie echter op in meer tijdvakken – Steentijd, Bronstijd en IJzertijd en daarbinnen nog een onderverdeling in Oud, Midden en Nieuw – om daarmee de ontwikkelingen binnen deze zeer lange periode beter weer te geven.