« Docentensite home
 

Activiteiten in de klas

   
 
 

Naast het gebruik van Archeos in de klas zijn er ook andere mogelijkheden om naast de geschiedenismethode in de klas meer aandacht aan archeologie te besteden. Twee mogelijkheden worden hier nader besproken: het bezoek van een archeoloog in de klas en het gebruik van leskisten.

Een archeoloog in de klas

Wie kan er beter een enthousiast verhaal vertellen over archeologie dan een archeoloog zelf? In de buurt van de school is altijd wel een amateurarcheoloog of gemeentelijk archeoloog te vinden die op bezoek wil komen. Vraag hem of haar vooral om wat vondsten mee te nemen die de leerlingen ook mogen aanraken. Stimuleer vragen door de leerlingen van te voren al wat dingen op papier te laten zetten. Een bezoek van een archeoloog in de klas kan een goede voorbereiding zijn voor een bezoek aan een opgraving.

Tips

  • Maak duidelijke, liefst schriftelijke, afspraken over het tijdstip en de duur van het bezoek.
  • Vraag of bijvoorbeeld een video- of dvd-speler, een dia-projector of een tafel nodig is voor de presentatie.
  • Stel samen met de leerlingen een vragenlijst op.
  • Bespreek met de leerlingen na afloop of zij het bezoek leerzaam vonden.

Een leskist in de klas

Een andere manier om iets met archeologie in de klas te doen is het gebruik van een leskist. In een leskist zitten allerlei voorwerpen en kant en klaar lesmateriaal. De voorwerpen kunnen relica's of authentieke objecten zijn. In veel gevallen is een leskist een leuke en leerzame aanvulling op de lesmethode. Bovendien kan een leskist dienen als voorbereiding op een bezoek aan een museum, opgraving of archeologisch depot.

Er zijn verschillende archeologische leskisten in omloop. Bij verschillende instanties kunt u een leskist in bruikleen krijgen, zoals musea, centra voor natuur- en milieueducatie, schoolbegeleidingsdiensten of bij provinciale erfgoedhuizen. De leskist Een koffer vol scherven sluit zeer goed aan bij Archeos.

Tips

  • Inventariseer eerst waar een leskist te leen is. Een goede start is het Projectloket Cultuur.
  • Maak een afspraak om de leskist op te halen. Sommige leskisten zijn zeer groot en kunnen alleen per auto worden vervoerd.
  • Vraag van te voren naar de regeling in het geval iets onverhoopt kapot gaat of kwijt raakt.
  • Controleer de inhoud altijd bij ontvangst en wanneer u de leskist weer inlevert.