« Docentensite home
 

Met Archeos aan de slag

   
 
 

Als aanvulling op de lesmethode is het werken met websites vaak een welkome aanvulling. De educatieve archeologiewebsite Archeos is juist om die reden gemaakt: om op zeer uiteenlopende manieren een les over archeologie extra interessant en leerzaam te maken.

Afhankelijk van het niveau van de leerlingen en hun ervaring met internet kunt u de introductie van Archeos in meer of mindere mate gestructureerd aanpakken.

U kunt de les bijvoorbeeld beginnen met een korte vragenlijst over een bepaalde periode. Na een korte kennismaking weten de leerlingen in grote lijnen hoe de website werkt en wat er te vinden is. Vervolgens kunt u met de leerlingen klassikaal een onderwerp verder bestuderen of de leerlingen in groepsverband of individueel laten werken met opdrachten waarbij ze de antwoorden opzoeken in Archeos.

Archeos is een bron van informatie die eenvoudig te raadplegen is en uitermate geschikt is als informatiebron voor werkstukken over bijvoorbeeld het werk van een archeoloog of een bepaalde periode. Leerlingen kunnen zelfstandig of in groepsverband met de website aan de slag. U kunt van tevoren een thema bedenken of de leerlingen zelf een onderwerp uit laten kiezen. Doordat de informatie verdeeld is over verschillende perioden is het interessant om leerlingen verschillen en overeenkomsten te laten ontdekken tussen bepaalde tijdvakken. Bijvoorbeeld hoe mensen woonden door de eeuwen heen of wat voor voorwerpen ze gebruikten. Hun bevindingen kunnen de leerlingen verwerken in een werkstuk dat ze op de computer maken. De werkstukken kunnen vervolgens ook mondeling worden gepresenteerd voor de klas.