Nieuwe Steentijd

Bekerculturen

 

In de periode tussen 3400 en 2000 voor Christus hebben drinkbekers een bijzondere rol gespeeld in het leven van de mensen, of liever gezegd: van de mannen. Misschien ging het niet in de eerste plaats om de beker zelf maar om de, misschien alcoholische, drank die erin zat. Trechterbekers, standvoetbekers en klokbekers, allemaal genoemd naar hun vorm, hebben hun naam gegeven aan de mensen die ze maakten en gebruikten.

Deze slanke bekers, versierd met touwindrukken of met een ingekrast visgraatmotief en met een klein voetje, worden 'standvoetbekers' genoemd. Belangrijke mannen werden met zo'n beker begraven, vaak onder een grafheuvel. Bekers als deze zijn gebruikt tussen ongeveer 2900 en 2400 voor Christus. (Foto: Rijksmuseum van Oudheden)

afbeelding1