IJzertijd

Terpen

 

In het begin van de IJzertijd, ongeveer 700 voor Christus, trokken boeren vanuit Drenthe naar het noorden om hun vee te laten grazen. Daar lagen kwelders, uitstekende weidegronden, die nog maar af en toe door de zee werden overstroomd. Steeds meer boeren bleven wonen in dit weidegebied. Ze bouwden hun boerderijen op de hoogste plekken in de kwelder. Later hoogden ze die plekken zelf nog wat op. Dit waren de eerste terpen in Groningen (waar ze wierden worden genoemd) en Friesland. Tot er in de Middeleeuwen dijken werden gebouwd om de zee buiten te houden, bleven de bewoners van dit gebied op terpen wonen.

boven
Zo zal het terpenlandschap er rond het begin van de jaartelling hebben uitgezien. (Tekening: Rob van Eerden)

onder
Veel terpen zijn cirkelvormig wat vanuit de lucht goed is te zien. (Foto: Paul Paris)

afbeelding1
afbeelding2