Nieuwe Steentijd

Boerderijen

 

Vanaf de tijd van de Bandkeramiek tot na de Middeleeuwen hebben de boeren van Nederland hun boerderijen op min of meer dezelfde manier gebouwd. Ze trokken een skelet op van houten palen. De onderkanten van de palen werden in de grond ingegraven of geheid. Tussen de buitenste palen vlochten ze twijgen en dat vlechtwerk smeerden ze in met leem. Het dak dekten ze met riet of stro. Soms werden er gekloofde boomstammen gebruikt voor de muren of het dak. Vanaf de Bronstijd leefden de boeren met hun vee onder één dak en hadden de boerderijen een woon- en een stalgedeelte.

Een gereconstrueerde boerderij zoals de hunebedbouwers die maakten omstreeks 3200 voor Christus. Het dak is met riet gedekt, de wanden bestaan uit gevlochten twijgen met leem eroverheen gesmeerd. (Foto: Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie)

afbeelding1